Aquaponic system

Jolana Mandíková

Na zdi před vámi můžete vidět závěsný sytém pro aquaponické pěstování rostlin a chov ryb. Dovoz potravin ze země bude logisticky a finančně velmi náročný, a proto je důležité zajistit alespoň částečnou lokální produkci. Ryby, bakterie a rostliny spolu mohou symbioticky fungovat v uzavřeném ekosystému, doplněném o filtrační a postřikové zařízení. Tento závěsný systém samozřejmě nemůže tvořit jádro produkce potravin na Marsu, kvůli své velikosti a nižší efektivitě. Nicméně je zamýšlen jako estetický doplněk do ubikací, který může budoucí obyvatel Rudé planety využít, pokud si chce dokořenit svou snídani voňavou bylinkou, nebo si na večeři usmažit čerstvou rybu. 

Galerie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Třída Tomáše Bati 4342

760 01 Zlín

Tel: +420 733 690 836

surman@utb.cz

Prohlášení o přístupnosti

Tento web nepoužíva cookies.