O projektu Na Mars!

Projekt studentů a pedagogů ateliéru Průmyslový design, Fakulty multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nazvaný „Na Mars!“ představí kolekci produktů navržených přímo pro specifické podmínky rudé planety. Kolekce se skládá z širokého spektra výrobků, od interiérového nábytku a spotřebičů, přes robotické asistenty, dopravní prostředky až po architekturu. Téma je vysoce aktuální, neboť se znovu rostoucím zájmem o lety do vesmíru a velkými investicemi do tohoto odvětví, vzniká prostor pro nové návrhy v různých oblastech vesmírného designu, které vzbuzují značný ohlas u odborné i laické veřejnosti.


Cílem projektu od počátku bylo, aby navržené produkty byly racionální, funkční a vyrobitelné v blízké budoucnosti. Aby se studenti seznámili se specifickými podmínkami a omezeními panujícími na Marsu, byly uspořádány workshopy s předním odborníkem na geologii Marsu Mgr. Petrem Brožem, Ph.D. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a světově uznávaným vesmírným architektem a designérem Ing. arch. Tomášem Rouskem, M.Sc., který je členem American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) a spolupracovníkem Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).


Na workshopech se studenti zabývali udržitelností a soběstačností ekosystému na Marsu, který by astronautům zajistil dostatečné množství výživy a současně je chránil před atmosférou planety, kosmickým zářením a střídáním extrémních teplot. V průběhu návrhové fáze byl kladen důraz na jednotný vizuální styl produktů, jejich „mimozemský“ vzhled a celkovou homogenitu kolekce.


Produkty, jako například dopravní prostředky, budovy, i drobnější předměty, budou v expozici prezentovány prostřednictvím fyzických modelů a současně budou představeny pomocí virtuální reality. Nejprogresivnější technologie v současném designu budou prezentovány prostřednictvím případových studií využívajících generativní design se zapojením umělé inteligence. Přestože je vesmírný design na poli průmyslového designu poměrně častým tématem, komplexní tematická výstava designérských projektů v prostředí planety Mars, využívající interaktivních prvků je v tomto odvětví jedinečná. Oproti současným výstavním expozicím ve virtuální realitě je hlavní devizou projektu „Na Mars!“ právě jeho integrace do přirozeného prostředí, ve kterém budou produkty v budoucnu využívány, a které není možné v současné době jiným způsobem navštívit. Zároveň bude možné s produkty přímo interagovat a prohlédnout si například jak jejich exteriér, tak i interiér, aktivovat animace zobrazující některé jejich funkce apod.


Autor textu: doc. MgA. Martin Surman, PhD.


Na Mars!

Výstava ateliéru Průmyslový design na Designbloku 2022. (5.–9. 10. 2022)


Autor/kurátor projektu: Martin Surman

Asistent kurátora: Jakub Hrdina, Štepán Dlabaja

Pedagogický dozor: Martin Surman, Jakub Hrdina, Ondřej Puchta


Vystavující autoři: Jolana Mandíková, Denis Sedlák, Pavla Kukrlová, Vendula Klímová, Simona Prokopová, Jaromír Bernard, Valeriya Truskavetska, Ondřej Puchta, Štěpán Dlabaja,

Petr Šlahař, Jakub Hrdina, Martin Surman, Filip Adamopulos, Vendula Kramářová, Veronika Chovančíková, Bára Kolondrová, Tomáš Skřivánek, Samuel Zuskin, Patrik Tichý,

Rastislav Kubica, Jiří Sousedík


Architektonické zpracování výstavy: Martin Surman, Jakub Hrdina

Grafika: Jakub Hrdina, Štepán Dlabaja, Tomáš Skřivánek

Logo: Tomáš Skřivánek

Web design: Jakub Hrdina, Štepán Dlabaja

VR prezentace: Štepán Dlabaja, Jakub Hrdina

AI galerie: Jakub Hrdina, Štepán Dlabaja

Mluvený komentář: Jan Čenský

Zvuk: Pavel Hruda

Soundesign: Leona Vyhnálková

PRESS KIT

Na tomto místě bychom rádi poděkovali panu Čenskému za ochotu nahrát mluvený komentář k VR výstavě.

Audio stopy byly nahrány ve studiu audiovizuální tvorby FMK a jsme velmi rádi, že každý produkt tak má charismatický a kvalitní audio doprovod.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Třída Tomáše Bati 4342

760 01 Zlín

Tel: +420 733 690 836

surman@utb.cz