D3

Bára Kolondrová

Bude-li potřebná výměna zásilek mezi jednotlivými základnami na Marsu, budou drony, díky své rychlosti a nezávislosti na členitosti terénu, využívány pro přepravu drobnějších balíčků, například zdravotnických potřeb, jídla nebo vzorků. Náklad je možné uchytit na nosná ramena, která současně tvoří podvozek dronu. Zásilku lze v případě potřeby ještě sekundárně upevnit k nosné konstrukci dronu tak, aby i při dlouhých a náročných cestách nad povrchem Marsu byla bezpečně chráněna před poškozením.

Galerie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Třída Tomáše Bati 4342

760 01 Zlín

Tel: +420 733 690 836

surman@utb.cz

Prohlášení o přístupnosti

Tento web nepoužíva cookies.