NERIO

Ondřej Puchta

Mars přišel o své magnetické pole asi před čtyřmi miliardami let. V důsledku toho postupně zřídla atmosféra, zmizely vodní plochy, povrch planety zchladl. Dopadá na něj kosmické záření a sluneční vítr, k jejichž odstínění je třeba vrstva zdejší horniny vysoká alespoň dva metry, nebo padesáticentimetrová vrstva vody. Generátor magnetického pole Nerio, pojmenovaný podle mytologické družky boha Marta, vytvoří na aerostacinoární oběžné dráze magnetické pole, které z části planety odstíní životu nebezpečný sluneční vítr a většinu kosmického záření a umožní tak bezpečný dlouhodobý pobyt na povrchu. V dalších fázích kolonizace bude možné vytvořit síť generátorů a odstínit záření z povrchu celé planety, což je základní podmínkou pro obnovení atmosféry, udržení vody v kapalném stavu a dosažení stabilní a přijatelné povrchové teploty.

Galerie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Třída Tomáše Bati 4342

760 01 Zlín

Tel: +420 733 690 836

surman@utb.cz

Prohlášení o přístupnosti

Tento web nepoužíva cookies.