Orbis

Valeriya Truskavetska

Nacházíte se před ukázkovým modulem, který slouží jako základna a ubytování pro budoucí osadníky. Celá obytná jednotka je postavena za pomoci 3D tisku z lokálních surovin. Budova je založena na kruhovém půdorysu a je vybavena čtyřmi vstupními moduly, z nichž jeden může sloužit jako nákladový. Ve druhém, obytném poschodí se nachází osm oken a jedno velké centrální, střešní okno.

Galerie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Třída Tomáše Bati 4342

760 01 Zlín

Tel: +420 733 690 836

surman@utb.cz

Prohlášení o přístupnosti

Tento web nepoužíva cookies.